Site Overlay

Hati Nukleus Penentangan Konsumerisme-Kapitalisme

Benar seperti yang banyak diulas para Ulama’, mengenai penyakit hati dan cara serta kepentingan mengubatinya.

1. Kita kena faham bahawa konsumerisme adalah penyakit yang berakar dalam hati manusia. Baik sebagai pengguna mahupun pengeluar. Dan ia terzahir dengan tindakan sehari-harian.

2. Untuk menyelesaikan umat daripada terjebak/terpalit/tersadung/tersembam ke lembah konsumerisme, kita perlu kenal pasti apa itu konsumerisme dan perkaitannya dengan riya’,sum’ah, ujub dan bagaimana ia boleh ubati supaya menjadi umat yang wasațiy yang mengakar elemen Qana’ah (rasa mencukupi), dan Zuhud(tidak cinta dunia, baik miskin atau kaya atau middle income).

3. Ilmu tentang Hati Ini wajib dipelajari. Kerana Hati adalah pangkal merebaknya penyakit lain yang terzahir melalui perbuatan.

4. Walau bagaimanapun, saya memahami penyakit dan berkeupayaan menyembuhkan penyakit-penyakit hati itu (sudah pasti bukan mudah), ia harus tidak mematikan aqal untuk bersifat kreatif dan inovatif untuk melawan naratif konsumerisme, materialisme dan kapitalisme.

5. Kerana akhirnya, individu yang sama, harus mampu melawan isme2 tadi diperingkat diri, keluarga dan masyarakat dengan keupayaan menghasilkan maratif dan gaya hidup baharu dalam alam serba meterial hari ini.

6. Sebab itu Ilmu Tasawwuf/Penyucian Hati amat penting pada hari ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 ALIFF BASRI. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes