• Alam Sekitar

    Penggunaan Straw Untuk OKU: APa Peranan Gerakan Tak Nak Straw di Malaysia?

    PENGGUNAAN STRAW BAGI OKU: KEPERLUAN GERAKAN TAK NAK STRAW MENGAMBIL KIRA GOLONGAN OKU UNTUK SAMA-SAMA MENYUMBANG KE ARAH KEHIDUPAN LESTARI — 1. Video dalam pautan ini , merupakan respons penting yang perlu diambil kira. Usah keras dalam memperjuangkan sesuatu hingga mengabaikan kemanusiaan. 2. Dalam konteks kempen Tak Nak Straw di Malaysia, penerimaan masih kecil tetapi momentum sangat laju. Itu petanda positif. Pada ketika ini, aktivis Tak Nak Straw atau Sisa Sifar terus menerus memperkenalkan gaya hidup Tak Nak Straw di kedai-kedai mahupun di peringkat individu. — 3. Dikedai-kedai, natijah yang dimahukan ada dua: A. Menyarankan kedai-kedai berhenti tawarkan straw. B. Menyarankan kedai-kedai memberi hanya apabila dipinta. Sebagaimana orang meminta resit…