Site Overlay

Legasi Kemanusiaan: Impian Yang Mesti Terus Disemai

Suatu yang penting untuk direnungkan kata-kata William Gibson sebagaimana dinukilkan oleh Seth Godin dalam bukunya, The Practice:

“The future is already here – – it’s just not very evenly distributed.”

Setiap daripada kita pasti ada impian untuk dicapai dalam hidup. Impian di sini bukan semata-mata rumah atau kereta besar, tetapi legasi kemanusiaan yang mahu diwariskan untuk kebaikan insan sejagat.

Apa legasi kemanusiaan yang kita sedang usahakan?

Boleh jadi ia berupa idea dan impian bertahun-tahun yang lalu dan belum mampu dilaksanakan pada ketika itu.Masih belum terlewat untuk terus berimpian.

Keep working and shipping!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2021 ALIFF BASRI. All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes